Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đúng Sai: Nhà quảng cáo có thể sử dụng lớp phủ gọi hành động (CTA) miễn phí.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đúng Sai: Nhà quảng cáo có thể sử dụng lớp phủ gọi hành động (CTA) miễn phí.

  • Sai
  • Đúng

Câu trả lời đúng là: Đúng

Giải thích: Sử dụng CTA là hoàn toàn miễn phí. Nhưng nếu ai đó nhấp vào lớp phủ gọi hành động, nhà quảng cáo phải trả tiền cho lần nhấp đó và nhà xuất bản nhận được một% nhất định của số tiền đó mà nhà quảng cáo trả.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095