Rule #1: Life is supposed to be fun!

Với quảng cáo Khám phá video TrueView, nhà quảng cáo có thể nhắm mục tiêu:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

  • Với quảng cáo Khám phá video TrueView, nhà quảng cáo có thể nhắm mục tiêu:
  • Mạng hiển thị của Google (GDN).
  • YouTube và Mạng hiển thị của Google (GDN).
  • Tất cả các câu trả lời được liệt kê đều không chính xác.
  • YouTube.

Câu trả lời đúng là: YouTube và Mạng hiển thị của Google (GDN).

Giải thích: Mặc dù nội dung video cho quảng cáo TrueView phải được lưu trữ trên YouTube, nhưng quảng cáo TrueView có thể xuất hiện trên cả YouTube và trên các trang web và ứng dụng đối tác video trong Mạng hiển thị của Google dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095