Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhắm mục tiêu cho phép nhà quảng cáo đặt quảng cáo trên các trang web cụ thể, video YouTube và kênh Đối tác YouTube có quảng cáo TrueView.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhắm mục tiêu cho phép nhà quảng cáo đặt quảng cáo trên các trang web cụ thể, video YouTube và kênh Đối tác YouTube có quảng cáo TrueView.

  • Chủ đề
  • Lãi suất
  • Theo ngữ cảnh
  • Vị trí

Câu trả lời đúng là: Vị trí

Giải thích: Đặt giá thầu giá mỗi lần xem (CPV) là cách mặc định để đặt số tiền bạn sẽ trả cho quảng cáo video TrueView trong AdWords. Với đặt giá thầu CPV, bạn sẽ trả tiền cho các lượt xem hoặc tương tác video (chẳng hạn như nhấp chuột vào lớp phủ gọi hành động, thẻ và biểu ngữ đi kèm).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095