Rule #1: Life is supposed to be fun!

_______ được sử dụng để đo lường các chiến dịch video.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

_______ được sử dụng để đo lường các chiến dịch video.

  • Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC)
  • Đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM)
  • Đặt giá thầu giá mỗi lần xem (CPV)
  • Đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA)

Câu trả lời đúng là: Đặt giá thầu giá mỗi lần xem (CPV)

Giải thích: Đặt giá thầu giá mỗi lần xem (CPV) là cách mặc định để đặt số tiền bạn sẽ trả cho quảng cáo video TrueView trong AdWords. Với đặt giá thầu CPV, bạn sẽ trả tiền cho các lượt xem hoặc tương tác video (chẳng hạn như nhấp chuột vào lớp phủ gọi hành động, thẻ và biểu ngữ đi kèm).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095