Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà quảng cáo muốn biết số tiền tối thiểu mà họ phải chi cho một chiến dịch AdWords. Bạn nên nói gì với cô ấy?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà quảng cáo muốn biết số tiền tối thiểu mà họ phải chi cho một chiến dịch AdWords. Bạn nên nói gì với cô ấy?

  • $ 100,00
  • $ 5
  • $ 2
  • Không có mức tối thiểu

Câu trả lời đúng là: Không có mức tối thiểu

Giải thích: Không có số tiền tối thiểu cần thiết cho chiến dịch Adwords. Ngay cả giá thầu cũng được tính trên cơ sở Điểm chất lượng và Xếp hạng quảng cáo. Điểm Chất lượng là thước đo mức độ liên quan của quảng cáo với khách hàng và bao gồm nhiều yếu tố hiệu suất như tỷ lệ xem. Khi Điểm chất lượng của bạn được xác định, Điểm chất lượng được nhân với giá thầu CPV tối đa để xếp hạng quảng cáo của bạn trong số các nhà quảng cáo khác. Đó được gọi là Xếp hạng quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095