Rule #1: Life is supposed to be fun!

Kích thước danh sách tiếp thị lại ban đầu cho các chiến dịch video bao gồm những người dùng trước đây:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Kích thước danh sách tiếp thị lại ban đầu cho các chiến dịch video bao gồm những người dùng trước đây:

  • Bạn không thể bao gồm khách truy cập từ những ngày trước
  • 30 ngày
  • 15 ngày
  • 540 ngày

Câu trả lời đúng là: 30 ngày

Giải thích: Số lần thông thường mà ai đó đã xem quảng cáo của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: nếu tần suất xem trung bình của quảng cáo video của bạn là 1,49, điều đó có nghĩa là ai đó đã xem quảng cáo của bạn khoảng một lần rưỡi trong một khoảng thời gian cụ thể. Lý tưởng nhất là tần suất xem trung bình nên gần bằng 1 vì thông thường, mọi người không muốn xem quảng cáo nhiều hơn một lần.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095