Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tần suất xem trung bình đo lường điều gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tần suất xem trung bình đo lường điều gì?

  • Tất cả các câu trả lời được liệt kê đều không chính xác
  • Số lần trung bình mọi người đã xem quảng cáo
  • Số lượt xem kênh trung bình
  • Tỷ lệ xem trung bình cho quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Số lần trung bình mọi người đã xem quảng cáo

Giải thích: Số lần thông thường mà ai đó đã xem quảng cáo của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: nếu tần suất xem trung bình của quảng cáo video của bạn là 1,49, điều đó có nghĩa là ai đó đã xem quảng cáo của bạn khoảng một lần rưỡi trong một khoảng thời gian cụ thể. Lý tưởng nhất là tần suất xem trung bình nên gần bằng 1 vì thông thường, mọi người không muốn xem quảng cáo nhiều hơn một lần.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095