Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để chạy quảng cáo video TrueView, video phải được tải lên:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để chạy quảng cáo video TrueView, video phải được tải lên:

  • bất kỳ trang web lưu trữ video nào
  • YouTube, với cài đặt bảo mật được thay đổi thành “Công khai” hoặc “Không công khai”
  • trang web của nhà quảng cáo
  • YouTube, với cài đặt bảo mật được thay đổi thành “Riêng tư”

Câu trả lời đúng là: YouTube, với cài đặt bảo mật được thay đổi thành “Công khai” hoặc “Không công khai”

Giải thích: Đặt giá thầu giá mỗi lần xem (CPV) là cách mặc định để đặt số tiền bạn sẽ trả cho quảng cáo video TrueView trong AdWords. Với đặt giá thầu CPV, bạn sẽ trả tiền cho các lượt xem hoặc tương tác video (chẳng hạn như nhấp chuột vào lớp phủ gọi hành động, thẻ và biểu ngữ đi kèm).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095