Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà tiếp thị nào sẽ là khách hàng lý tưởng của quảng cáo TrueView cho hành động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà tiếp thị nào sẽ là khách hàng lý tưởng của quảng cáo TrueView cho hành động?

  • Một doanh nghiệp muốn đảm bảo tác động của thương hiệu và tận dụng sức mạnh của video bằng cách sử dụng đặt giá thầu Chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu.
  • Một công ty sử dụng đặt giá thầu Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (lợi tức chi tiêu quảng cáo) và muốn đảm bảo quảng cáo của họ đều nhất quán và không thể bị bỏ qua.
  • Một nhà quảng cáo không bật tính năng theo dõi chuyển đổi Google Ads trên các chiến dịch video nhưng vẫn muốn những lợi ích của việc tận dụng sức mạnh của video.
  • Một nhà tiếp thị muốn sử dụng đối tượng có mục đích tùy chỉnh để cung cấp lời gọi hành động có thể tùy chỉnh và nhất quán, thúc đẩy các nhấp chuột và hành động trên trang web.

Câu trả lời đúng là: Một nhà tiếp thị muốn sử dụng đối tượng có mục đích tùy chỉnh để cung cấp lời gọi hành động có thể tùy chỉnh và nhất quán, thúc đẩy nhấp chuột và hành động trên trang web.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095