Rule #1: Life is supposed to be fun!

Loại định dạng quảng cáo YouTube nào nhắm đến đối tượng có nhu cầu cao trong khoảnh khắc quyết định mua hàng và giúp họ mua hàng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Loại định dạng quảng cáo YouTube nào nhắm đến đối tượng có nhu cầu cao trong khoảnh khắc quyết định mua hàng và giúp họ mua hàng?

  • Quảng cáo khám phá TrueView
  • Quảng cáo TrueView cho phạm vi tiếp cận
  • Quảng cáo TrueView ngoài luồng phát
  • Quảng cáo TrueView cho hành động

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo TrueView cho hành động

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095