Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà tiếp thị muốn biết tần suất trung bình một tương tác dẫn đến chuyển đổi. Nhà tiếp thị nên sử dụng số liệu nào để có được thông tin đó?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà tiếp thị muốn biết tần suất trung bình một tương tác dẫn đến chuyển đổi. Nhà tiếp thị nên sử dụng số liệu nào để có được thông tin đó?

 • Nhà tiếp thị nên sử dụng giá trị chuyển đổi mỗi lần nhấp chuột.
 • Nhà tiếp thị nên sử dụng giá trị chuyển đổi- mỗi chi phí.
 • Nhà tiếp thị nên sử dụng giá mỗi chuyển đổi.
 • Nhà tiếp thị nên sử dụng tỷ lệ chuyển đổi.
 • Câu trả lời đúng là: Nhà tiếp thị nên sử dụng tỷ lệ chuyển đổi.

  Giải thích: Để hiểu tần suất trung bình một tương tác dẫn đến chuyển đổi, nhà tiếp thị nên sử dụng số liệu được gọi là tỷ lệ chuyển đổi. Chỉ báo hiệu suất chính này đánh giá tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo bằng cách tính tỷ lệ phần trăm tương tác dẫn đến chuyển đổi, chẳng hạn như mua hàng, đăng ký nhận bản tin hoặc bất kỳ hành động mong muốn được xác định trước nào khác. Nó cung cấp thông tin chi tiết về lợi tức đầu tư cho một chiến dịch cụ thể, cho phép các nhà tiếp thị tinh chỉnh chiến lược của họ để tương tác và chuyển đổi tốt hơn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095