Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà tiếp thị đã thêm thẻ theo dõi chuyển đổi vào trang đích trên trang web của công ty họ. Khi phân tích dữ liệu mua hàng, họ tìm thấy các chuyển đổi trùng lặp. Làm cách nào nhà tiếp thị có thể loại bỏ các chuyển đổi trùng lặp khỏi số lượng chuyển đổi của họ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà tiếp thị đã thêm thẻ theo dõi chuyển đổi vào trang đích trên trang web của công ty họ. Khi phân tích dữ liệu mua hàng, họ tìm thấy các chuyển đổi trùng lặp. Làm cách nào nhà tiếp thị có thể loại bỏ các chuyển đổi trùng lặp khỏi số lượng chuyển đổi của họ?

 • Họ có thể sắp xếp dữ liệu theo thời gian và xóa thời gian trùng lặp được tìm thấy trên các mục nhập.
 • Họ có thể chuyển đổi tắt tùy chọn trùng lặp có thể có ở đầu biểu đồ.
 • Họ có thể sửa đổi thẻ sự kiện để lấy ID đơn đặt hàng duy nhất.
 • Họ có thể vô hiệu hóa cột dữ liệu chuyển đổi xem qua.
 • Câu trả lời đúng là: Họ có thể sửa đổi thẻ sự kiện để lấy ID đơn hàng duy nhất.

  Giải thích: Để ngăn các lượt chuyển đổi trùng lặp trong Google Ads, nhà tiếp thị có thể sửa đổi thẻ sự kiện để lấy mã đơn đặt hàng duy nhất. Khi tạo hành động chuyển đổi, nếu khách truy cập truy cập lại hoặc làm mới trang chuyển đổi, Google Ads có thể tính đây là hai lượt chuyển đổi. Do đó, điều cần thiết là phải bao gồm ID giao dịch duy nhất, chẳng hạn như số xác nhận đơn hàng, trong thẻ sự kiện. Điều này cho phép Google Ads xác định và bỏ qua các lượt chuyển đổi trùng lặp có cùng mã đơn đặt hàng, đảm bảo số lượt chuyển đổi chính xác hơn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095