Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sau khi thêm thẻ theo dõi chuyển đổi vào một trong các trang đích trên trang web của công ty bạn, bạn phân tích dữ liệu mua hàng và tìm các chuyển đổi trùng lặp. Làm cách nào bạn có thể xóa những chuyển đổi trùng lặp đó khỏi số lượng chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sau khi thêm thẻ theo dõi chuyển đổi vào một trong các trang đích trên trang web của công ty bạn, bạn phân tích dữ liệu mua hàng và tìm các chuyển đổi trùng lặp. Làm cách nào bạn có thể xóa những chuyển đổi trùng lặp đó khỏi số lượng chuyển đổi?

 • Bằng cách tắt tùy chọn trùng lặp có thể có ở đầu biểu đồ
 • Bằng cách sắp xếp dữ liệu theo thời gian và loại bỏ thời gian trùng lặp được tìm thấy trên các mục nhập
 • Bằng cách vô hiệu hóa cột dữ liệu chuyển đổi xem qua
 • Bằng cách sửa đổi thẻ sự kiện để lấy ID đơn đặt hàng duy nhất
 • Câu trả lời đúng là: Bằng cách sửa đổi thẻ sự kiện để lấy ID đơn hàng duy nhất

  Giải thích: Để loại bỏ các lượt chuyển đổi trùng lặp khỏi số lượng Google Ads, nhà tiếp thị nên điều chỉnh thẻ sự kiện để thu được mã đơn đặt hàng duy nhất. Nếu khách truy cập truy cập lại hoặc tải lại trang chuyển đổi, điều này có thể tạo ra các bản sao. Việc tích hợp ID giao dịch duy nhất, chẳng hạn như số xác nhận đơn đặt hàng, vào thẻ sự kiện có thể giúp Google Ads xác định và loại bỏ các trường hợp trùng lặp đó, từ đó cung cấp số lượt chuyển đổi chính xác hơn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095