Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chỉ số nào cho bạn biết tần suất trung bình một lượt nhấp vào quảng cáo hoặc các lượt tương tác khác với quảng cáo khác dẫn đến một lượt chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chỉ số nào cho bạn biết tần suất trung bình một lượt nhấp vào quảng cáo hoặc các lượt tương tác khác với quảng cáo khác dẫn đến một lượt chuyển đổi?

Lớp
 • Giá mỗi chuyển đổi
 • Giá trị chuyển đổi mỗi chi phí
 • Giá trị chuyển đổi mỗi nhấp chuột
 • Tỷ lệ chuyển đổi
 • Đáp án đúng là: Tỷ lệ chuyển đổi

  Giải thích: Tỷ lệ chuyển đổi là số liệu quan trọng cho biết tần suất trung bình mà các nhấp chuột vào quảng cáo hoặc các tương tác quảng cáo khác dẫn đến chuyển đổi. Về cơ bản, nó đo lường hiệu quả của quảng cáo hoặc chiến dịch bằng cách xác định tỷ lệ phần trăm người dùng hoàn thành hành động mong muốn sau khi tương tác với quảng cáo, chẳng hạn như mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ. Tỷ lệ chuyển đổi được tính bằng cách chia tổng số chuyển đổi cho tổng số lần tương tác, biểu thị thành công chung của chiến dịch quảng cáo.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095