Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để tìm hiểu tần suất một lượt nhấp vào quảng cáo hoặc một lượt tương tác quảng cáo khác dẫn đến một lượt chuyển đổi, bạn sẽ sử dụng số liệu nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để tìm hiểu tần suất một lượt nhấp vào quảng cáo hoặc một lượt tương tác quảng cáo khác dẫn đến một lượt chuyển đổi, bạn sẽ sử dụng số liệu nào?

 • Bạn sẽ sử dụng giá trị chuyển đổi mỗi lần nhấp chuột.
 • Bạn sẽ sử dụng giá trị chuyển đổi- mỗi chi phí.
 • Bạn sẽ sử dụng giá mỗi chuyển đổi.
 • Bạn sẽ sử dụng tỷ lệ chuyển đổi.
 • Câu trả lời đúng là: Bạn sẽ sử dụng tỷ lệ chuyển đổi.

  Giải thích: Tỷ lệ chuyển đổi là số liệu chính trong tiếp thị kỹ thuật số cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Nó được tính bằng cách chia số chuyển đổi cho tổng số lần tương tác (chẳng hạn như số lần nhấp vào quảng cáo) rồi nhân kết quả với 100 để có tỷ lệ phần trăm. Nói cách khác, tỷ lệ chuyển đổi cho biết tần suất trung bình mà một lần tương tác với quảng cáo như một lần nhấp dẫn đến kết quả mong muốn hoặc “chuyển đổi” (ví dụ: mua hàng, đăng ký). Tỷ lệ chuyển đổi cao hơn biểu thị chiến dịch quảng cáo thành công hơn, với nhiều người dùng hoàn thành hành động mong muốn hơn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095