Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chuyển đổi xem qua được tính như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chuyển đổi xem qua được tính như thế nào?

 • Chúng được tính là chuyển đổi được ghi lại khi người dùng lặp lại xem nhưng không tương tác với quảng cáo, sau đó chuyển đổi.
 • Chúng được tính là chuyển đổi được ghi lại khi người dùng xem và tương tác với quảng cáo, sau đó không bao giờ chuyển đổi.
 • Chúng’ lại được tính là chuyển đổi được ghi lại khi người dùng mới xem và tương tác với quảng cáo, sau đó chuyển đổi.
 • Chúng được tính là chuyển đổi được ghi lại khi người dùng xem nhưng không tương tác với quảng cáo, sau đó chuyển đổi.
 • Câu trả lời đúng là: Chúng được tính là chuyển đổi được ghi lại khi người dùng xem nhưng không tương tác với quảng cáo, sau đó chuyển đổi.

  Giải thích: Chuyển đổi xem qua được tính khi người dùng xem nhưng không tương tác với quảng cáo của bạn và sau đó chuyển đổi sau đó. Điều này khác với các số liệu chuyển đổi khác, ghi lại các tương tác với quảng cáo. Giá trị duy nhất của chuyển đổi xem qua trở nên rõ ràng khi theo dõi chiến dịch quảng cáo hiển thị hoặc quảng cáo video. Họ dựa vào lần hiển thị có thể xem cuối cùng và ghi nhận giá trị đóng góp nếu ít nhất 50% quảng cáo xuất hiện trên màn hình trong ít nhất 1 giây. Tuy nhiên, công cụ mạnh mẽ này không tính chuyển đổi từ người dùng tương tác với các quảng cáo khác của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095