Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà tiếp thị hiệu suất muốn tăng giá trị mua hàng nhiều nhất có thể trong phạm vi lợi nhuận cụ thể trên chi tiêu quảng cáo. Nhà tiếp thị nên sử dụng loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà tiếp thị hiệu suất muốn tăng giá trị mua hàng nhiều nhất có thể trong phạm vi lợi nhuận cụ thể trên chi tiêu quảng cáo. Nhà tiếp thị nên sử dụng loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào?

 • Giá mỗi chuyển đổi mục tiêu (tCPA)
 • Tối đa hóa số nhấp chuột
 • Tỷ lệ hiển thị mục tiêu
 • Lợi tức chi tiêu quảng cáo mục tiêu (tROAS)< /mạnh>
 • Câu trả lời đúng là: Lợi nhuận mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (tROAS)

  Nhà tiếp thị hiệu suất nên sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động tROAS để tăng giá trị mua hàng nhiều nhất có thể trong phạm vi lợi tức chi tiêu quảng cáo cụ thể. chiến lược giá thầu này phân tích và dự đoán một cách thông minh giá trị của chuyển đổi tiềm năng mỗi khi người dùng tìm kiếm sản phẩm bạn đang quảng cáo. Sau đó, nó sẽ tự động điều chỉnh giá thầu của bạn cho những tìm kiếm này để tối đa hóa lợi tức của bạn từ chúng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095