Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cách tốt nhất để sử dụng tiện ích mở rộng quảng cáo là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cách tốt nhất để sử dụng tiện ích mở rộng quảng cáo là gì?

 • Sử dụng không quá hai tiện ích mở rộng cho mỗi chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.
 • Chỉ sử dụng tiện ích mở rộng ở cấp nhóm quảng cáo.
 • Chỉ sử dụng tiện ích mở rộng quảng cáo nếu bạn đang quảng cáo dịch vụ.
 • Sử dụng ít nhất ba tiện ích mở rộng cho mỗi chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.
 • Câu trả lời đúng là: Sử dụng ít nhất ba tiện ích mở rộng cho mỗi chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.

  Google chọn quảng cáo tốt nhất cho mỗi phiên đấu giá, đảm bảo gửi đúng thông điệp đến đúng khách hàng. Khi kết hợp với ba tiện ích mở rộng quảng cáo trở lên, phương pháp hay nhất này có thể mang lại hiệu suất tốt hơn nữa.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095