Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Ads xem xét những tiêu chí nào để đảm bảo rằng Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm tuân thủ chính sách quảng cáo của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Ads xem xét những tiêu chí nào để đảm bảo rằng Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm tuân thủ chính sách quảng cáo của Google?

 • Quảng cáo tương tự của đối thủ cạnh tranh
 • Mục tiêu và phân tích
 • Trải nghiệm trang web
 • Nội dung và định dạng
 • Đáp án đúng là: Nội dung và hình thức

  Các tiêu chí về nội dung và định dạng được quảng cáo của Google xem xét để đảm bảo rằng Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm tuân thủ chính sách quảng cáo của Google. Sau khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo hoặc tiện ích, quá trình xem xét sẽ tự động bắt đầu. Nội dung trong quảng cáo của bạn sẽ được xem xét, bao gồm dòng tiêu đề, mô tả, từ khóa, đích đến cũng như mọi hình ảnh và video.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095