Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một chủ doanh nghiệp nhỏ muốn thu hút càng nhiều khách hàng tiềm năng đến trang web của họ càng tốt. Ngân sách cho chiến dịch của họ chỉ là 500 USD mỗi tháng. Loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào phù hợp nhất với mục tiêu chiến dịch của chủ sở hữu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một chủ doanh nghiệp nhỏ muốn thu hút càng nhiều khách hàng tiềm năng đến trang web của họ càng tốt. Ngân sách cho chiến dịch của họ chỉ là 500 USD mỗi tháng. Loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào phù hợp nhất với mục tiêu chiến dịch của chủ sở hữu?

 • Tối đa hóa số lần nhấp
 • Giá mỗi chuyển đổi mục tiêu (tCPA)
 • Tỷ lệ hiển thị mục tiêu
 • Lợi tức chi tiêu quảng cáo mục tiêu (tROAS)
 • Câu trả lời đúng là: Tối đa hóa số nhấp chuột

  Chủ doanh nghiệp nhỏ có thể thu hút nhiều khách hàng tiềm năng nhất có thể đến trang web của họ bằng cách sử dụng chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa số nhấp chuột. Tối đa hóa số nhấp chuột là chiến lược giá thầu tự động đặt giá thầu để giúp nhận được nhiều nhấp chuột nhất có thể trong phạm vi ngân sách của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095