Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà tiếp thị có thể cung cấp dữ liệu thích hợp cho Chiến dịch ứng dụng của Google (hoạt động dựa trên công nghệ máy học) bằng hai cách nào (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà tiếp thị có thể cung cấp dữ liệu thích hợp cho Chiến dịch ứng dụng của Google (hoạt động dựa trên công nghệ máy học) bằng hai cách nào (Hãy chọn hai đáp án).

  • Chọn các sự kiện được thực hiện bởi ít nhất 95% người dùng.
  • Chọn các sự kiện có giá trị nhất của bạn, bất kể tần suất chúng xảy ra.
  • Đảm bảo các sự kiện đang được đo lường chính xác.
  • Chọn các sự kiện được thực hiện bởi hơn 5% nhưng ít hơn 50% người dùng.

Các câu trả lời đúng là: Đảm bảo các sự kiện được đo lường chính xác và Chọn các sự kiện được thực hiện bởi hơn 5% nhưng ít hơn 50% người dùng.

Giải thích: Sau khi bạn đã xác định được các sự kiện quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của mình, đã đến lúc đảm bảo rằng bạn đang đo lường khi nào chúng sẽ xảy ra. Thu thập dữ liệu về các sự kiện xảy ra trong ứng dụng của bạn và tác động của quảng cáo sẽ hướng dẫn các nỗ lực tiếp thị của bạn. Hãy nhớ rằng: Công nghệ máy học hỗ trợ Chiến dịch ứng dụng của bạn sẽ mang lại kết quả tốt hơn nếu có nhiều dữ liệu hơn để học hỏi!

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095