Rule #1: Life is supposed to be fun!

Brian đang thêm tài sản văn bản vào nhóm quảng cáo đầu tiên của anh trong Chiến dịch ứng dụng của Google. Brian nên thêm gì vào trường Dòng tiêu đề của tài sản văn bản?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Brian đang thêm tài sản văn bản vào nhóm quảng cáo đầu tiên của anh trong Chiến dịch ứng dụng của Google. Brian nên thêm gì vào trường Dòng tiêu đề của tài sản văn bản?

  • Tiêu đề của ứng dụng
  • Chi tiết liên hệ
  • Tên thương hiệu
  • Các tính năng chính của ứng dụng

Câu trả lời đúng là: Các tính năng chính của ứng dụng

Giải thích: Tiêu đề không phải là tiêu đề ứng dụng mà là văn bản làm nổi bật tính năng chính của ứng dụng. Tiêu đề phải là những câu độc lập kết thúc bằng dấu chấm câu.

Brian đang trong quá trình thêm nội dung văn bản vào nhóm quảng cáo đầu tiên của mình trong Chiến dịch ứng dụng của Google. Brian nên bao gồm những gì trong vào trường Dòng tiêu đề của tài sản văn bản?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095