Rule #1: Life is supposed to be fun!

Kyle đang tạo tài sản HTML5 để thêm vào danh mục các loại tài sản khác của mình. Theo các phương pháp hay nhất về HTML5, khi nào thì anh ấy nên đặt tên ứng dụng và lời kêu gọi hành động ở giữa quảng cáo ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Kyle đang tạo tài sản HTML5 để thêm vào danh mục các loại tài sản khác của mình. Theo các phương pháp hay nhất về HTML5, khi nào thì anh ấy nên đặt tên ứng dụng và lời kêu gọi hành động ở giữa quảng cáo ?

  • Trong toàn bộ quảng cáo.
  • Ở phần đầu của quảng cáo.
  • Giữa chừng quảng cáo.
  • Ở cuối quảng cáo.

Câu trả lời đúng là: Ở cuối quảng cáo.

Giải thích: Lời gọi hành động phải phù hợp với mục tiêu của chiến dịch của bạn, cho dù đó là “cài đặt”, “mua hàng” hay một sự kiện chuyển đổi khác. Bao gồm tên ứng dụng của bạn và lời kêu gọi hành động hiển thị rõ ràng ở trung tâm của quảng cáo trong suốt thời lượng của nó, không chỉ ở phần cuối.

Câu hỏi khác: Kyle đang tạo tài sản HTML5 để thêm vào danh mục các loại tài sản khác của mình. Theo các phương pháp hay nhất về HTML5, khi nào thì tên ứng dụng và lời gọi hành động hiển thị ở trung tâm quảng cáo của anh ấy?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095