Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo triển khai đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu và nhận thấy rằng các chiến dịch đang nhận được ít chuyển đổi hơn.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo triển khai đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu và nhận thấy rằng các chiến dịch đang nhận được ít chuyển đổi hơn.

  • Tăng giá thầu CPA mục tiêu
  • Đặt ngân sách chiến dịch thành chu kỳ 30 ngày
  • Chỉ định số tiền giá thầu cho từng chiến dịch riêng lẻ
  • Hãy thử một chiến lược giá thầu tự động khác

Đáp án đúng là: Tăng giá thầu CPA mục tiêu

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095