Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có một doanh nghiệp điện tử trực tuyến và bạn đã thiết lập một nhóm quảng cáo cho máy ảnh kỹ thuật số. Những từ khoá nào có thể làm cho nhóm quảng cáo này hiệu quả nhất có thể?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có một doanh nghiệp điện tử trực tuyến và bạn đã thiết lập một nhóm quảng cáo cho máy ảnh kỹ thuật số. Những từ khoá nào có thể làm cho nhóm quảng cáo này hiệu quả nhất có thể?

  • Tên thương hiệu của máy ảnh của đối thủ cạnh tranh hàng đầu của bạn
  • Các từ thuộc dòng tiêu đề trên trang web của bạn, như “đồ điện tử” và “bán máy ảnh”
  • Các cụm từ chung liên quan đến nhiếp ảnh, như “ống kính máy ảnh” và “đế máy ảnh”
  • Các từ trong văn bản quảng cáo của bạn, như tên kiểu máy ảnh kỹ thuật số

Đáp án đúng là: Các từ trong văn bản quảng cáo của bạn, như tên kiểu máy ảnh kỹ thuật số

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095