Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn bán sô cô la và muốn điều chỉnh quảng cáo văn bản của mình để chúng đối sánh trực tiếp hơn với các cụm từ tìm kiếm của mọi người, chẳng hạn như “sô cô la đen”. Bạn sử dụng tính năng chèn từ khóa

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn bán sô cô la và muốn điều chỉnh quảng cáo văn bản của mình để chúng đối sánh trực tiếp hơn với các cụm từ tìm kiếm của mọi người, chẳng hạn như “sô cô la đen”. Bạn sử dụng tính năng chèn từ khóa

  • Chúng tôi bán sô cô la đen
  • Chúng tôi bán sô cô la đen
  • Chúng tôi bán sô cô la
  • Chúng tôi bán sô cô la đen

Đáp án đúng là: Chúng tôi bán sô cô la đen

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095