Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn là người quản lý tài khoản cho một khách hàng muốn tăng đặt phòng tại khách sạn cửa hàng của cô ấy. Bạn đã quản lý thủ công giá thầu cho các chiến dịch của cô ấy và bạn đang tìm cách để tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn là người quản lý tài khoản cho một khách hàng muốn tăng đặt phòng tại khách sạn cửa hàng của cô ấy. Bạn đã quản lý thủ công giá thầu cho các chiến dịch của cô ấy và bạn đang tìm cách để tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa.

  • Tạo 2 chiến dịch riêng biệt bao gồm kết hợp từ khóa thương hiệu và từ khóa được nhắm mục tiêu cao và áp dụng đặt giá thầu tối đa hóa lần nhấp cho mỗi chiến dịch
  • Tiếp tục đặt giá thầu theo cách thủ công để tập trung vào việc thúc đẩy các nhấp chuột đến trang web để thúc đẩy chuyển đổi
  • Tạo 1 chiến dịch và áp dụng đặt giá thầu vị trí trên trang tìm kiếm mục tiêu để tăng khả năng hiển thị và đặt chỗ
  • Áp dụng đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu để thúc đẩy chuyển đổi ở mức CPA mong muốn của cô ấy

Đáp án đúng là Áp dụng đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu để thúc đẩy chuyển đổi ở mức CPA mong muốn của cô ấy

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095