Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có ngân sách 75 đô la mỗi ngày cho chiến dịch Tìm kiếm của khách hàng và bạn muốn đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC t.đa) tối đa là 1 đô la.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có ngân sách 75 đô la mỗi ngày cho chiến dịch Tìm kiếm của khách hàng và bạn muốn đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC t.đa) tối đa là 1 đô la.

  • Thử các số tiền CPC khác nhau để xác định mức trung bình
  • Đặt giá thầu trên nhiều nhóm để xác định mức trung bình
  • Sử dụng trình mô phỏng đấu giá để xem các ước tính CPC
  • Tăng giá thầu CPC Tối đa đến £ 3 để bao gồm các giá thầu cạnh tranh có thể có

Đáp án đúng là: Sử dụng trình mô phỏng đấu giá để xem các ước tính CPC

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095