Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo sử dụng lập lịch quảng cáo có điều chỉnh giá thầu tùy chỉnh cho 9 giờ tối đến 12 giờ sáng vào các đêm trong tuần. Giá thầu thông thường là $0,40 và hệ số giá thầu là -25%.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo sử dụng lập lịch quảng cáo có điều chỉnh giá thầu tùy chỉnh cho 9 giờ tối đến 12 giờ sáng vào các đêm trong tuần. Giá thầu thông thường là £ 0,40 và hệ số giá thầu là -25%.

  • $0,30
  • $0,03
  • $0,32
  • $0,31

Câu trả lời đúng là: $0,30

Giải thích: Nếu giá thầu là 0,40 đô la Mỹ và hệ số giá thầu là -25%. US $ 0,30 là giá thầu, nhà quảng cáo đang đặt giá thầu cho khoảng thời gian đó. Lập lịch quảng cáo (còn được gọi là “chia tay trong ngày”) cho phép bạn cho Google biết chính xác thời điểm bạn muốn quảng cáo của mình chạy và quan trọng hơn, khi nào bạn không muốn chúng chạy. Ngoài ra, những người dùng nâng cao hơn có thể tự động sửa đổi giá thầu của họ dựa trên chu kỳ thời gian trong ngày và ngày trong tuần về hiệu suất chiến dịch.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095