Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhóm quảng cáo có chứa từ khóa đối sánh cụm từ “máy ảnh dưới nước”. Truy vấn tìm kiếm nào có thể kích hoạt một quảng cáo trong nhóm quảng cáo này để hiển thị?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhóm quảng cáo có chứa từ khóa đối sánh cụm từ “máy ảnh dưới nước”. Truy vấn tìm kiếm nào có thể kích hoạt một quảng cáo trong nhóm quảng cáo này để hiển thị?

  • máy ảnh để sử dụng dưới nước
  • hộp đựng máy ảnh dưới nước
  • máy ảnh kỹ thuật số dưới nước giá cả phải chăng
  • máy ảnh chống nước

Đáp án đúng là: hộp đựng máy ảnh dưới nước

Giải thích: Một nhóm quảng cáo chứa từ khóa đối sánh cụm từ “máy ảnh dưới nước. Truy vấn tìm kiếm “Vỏ máy ảnh dưới nước” có thể kích hoạt quảng cáo trong nhóm quảng cáo này hiển thị. Cài đặt từ khóa cho phép quảng cáo của bạn chỉ hiển thị khi tìm kiếm của ai đó bao gồm cụm từ chính xác của từ khóa của bạn hoặc các biến thể gần giống của cụm từ chính xác của từ khóa của bạn, với các từ bổ sung trước hoặc sau.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095