Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà quảng cáo bán váy thiết kế đang chọn trang đích để ghép nối với các quảng cáo mới cho váy xuân. Một trang đích tốt cho quảng cáo bộ sưu tập váy mùa xuân sẽ hiển thị:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà quảng cáo bán váy thiết kế đang chọn trang đích để ghép nối với các quảng cáo mới cho váy xuân. Một trang đích tốt cho quảng cáo bộ sưu tập váy mùa xuân sẽ hiển thị:

  • một trang về những chiếc váy bán chạy nhất trong tất cả các mùa.
  • một danh mục của tất cả các trang phục có sẵn trên trang web.
  • một số màu sắc của trang phục mùa xuân.
  • váy, váy, thắt lưng và giày mùa xuân.

Câu trả lời đúng là: một số màu sắc của trang phục mùa xuân.

Giải thích: Trải nghiệm trang đích đề cập đến việc chúng tôi nghĩ rằng trải nghiệm của ai đó sẽ tốt như thế nào khi họ truy cập trang đích của bạn (trang web mà họ sẽ truy cập sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn). Bạn có thể cải thiện trải nghiệm trang đích của mình bằng cách:

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095