Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một khách hàng mới muốn quảng cáo 3 nhà hàng Ấn Độ của mình, ở các khu vực khác nhau của London, cho những người đang tìm kiếm địa điểm ăn uống. Bạn có thể tổ chức tài khoản của anh ấy như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một khách hàng mới muốn quảng cáo 3 nhà hàng Ấn Độ của mình, ở các khu vực khác nhau của London, cho những người đang tìm kiếm địa điểm ăn uống. Bạn có thể tổ chức tài khoản của anh ấy như thế nào?

  • Tạo 1 chiến dịch với một nhóm quảng cáo cho tất cả các vị trí nhà hàng
  • Tạo một số chiến dịch với mỗi nhóm 2 quảng cáo: ăn tối và mang đi
  • Tạo 1 chiến dịch với một nhóm quảng cáo cho từng vị trí nhà hàng
  • Tạo 1 chiến dịch với một nhóm quảng cáo cho từng món trong menu

Câu trả lời đúng là: Tạo 1 chiến dịch với một nhóm quảng cáo cho từng vị trí nhà hàng

Giải thích: Nếu khách hàng của bạn muốn quảng cáo 3 nhà hàng Ấn Độ của mình, ở các khu vực khác nhau của Luân Đôn, cho những người đang tìm kiếm địa điểm ăn uống, bạn nên tổ chức tài khoản của họ bằng cách Tạo 1 chiến dịch với một nhóm quảng cáo cho mỗi vị trí nhà hàng. Nếu bạn muốn tất cả các quảng cáo của mình có chung một ngân sách và bạn muốn nhắm mục tiêu đến cùng một tập hợp các vị trí , thì bạn chỉ có thể sử dụng một chiến dịch.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095