Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo phản hồi trực tiếp muốn quảng cáo dòng dụng cụ nấu ăn chống dính mới đang được bán trên trang Thương mại điện tử với quảng cáo hiển thị hình ảnh. Nhà quảng cáo này nên chọn một trang đích cho quảng cáo có:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo phản hồi trực tiếp muốn quảng cáo dòng dụng cụ nấu ăn chống dính mới đang được bán trên trang Thương mại điện tử với quảng cáo hiển thị hình ảnh. Nhà quảng cáo này nên chọn một trang đích cho quảng cáo có:

  • toàn bộ dòng dụng cụ nấu ăn chống dính mới
  • tất cả các dụng cụ nấu ăn chống dính được bán trên trang web
  • tất cả các dụng cụ nấu ăn được bán trên trang web
  • một chảo cụ thể trong dòng mới

Đáp án đúng là: toàn bộ dòng dụng cụ nấu ăn chống dính mới

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095