Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lợi ích của việc sử dụng Quảng cáo hộp đèn là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lợi ích của việc sử dụng Quảng cáo hộp đèn là gì?

  • Bạn có thể chạy nó trên cả Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị
  • Bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nhắm mục tiêu Mạng hiển thị nào
  • Không có chi phí cho việc tương tác với quảng cáo
  • Bạn chỉ có thể bị tính phí cho những lần nhấp qua

Câu trả lời đúng là: Bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nhắm mục tiêu Mạng hiển thị nào

Giải thích: lợi ích của việc sử dụng Quảng cáo hộp đèn là bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nhắm mục tiêu Mạng hiển thị nào.

Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng Quảng cáo hộp đèn:

  • Kết nối với đúng khách hàng:  Bạn có thể nhắm mục tiêu quảng cáo của mình bằng cách sử dụng tất cả các phương pháp nhắm mục tiêu Mạng hiển thị khác nhau có sẵn, chẳng hạn như đối tượng chung sở thích. Ngoài ra, bạn chỉ trả tiền khi mọi người tương tác với quảng cáo của bạn – ví dụ: bằng cách di chuột qua quảng cáo của bạn trong hai giây.
  • Thu hút khán giả của bạn: Bằng cách sử dụng các tài nguyên trực tuyến mà bạn có thể đã có như video hoặc danh mục, bạn có thể tạo quảng cáo hấp dẫn mà mọi người có thể thực sự khám phá. Ví dụ: bạn có thể tạo quảng cáo mở rộng ra canvas toàn màn hình hoặc bạn có thể tạo quảng cáo phát video trong trang.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/google-ads/answer/6379520

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095