Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến dịch hiển thị thông minh sử dụng công nghệ tự động hóa hoàn toàn để tối ưu hóa và tự động hóa hầu hết các khía cạnh của chiến dịch trong Mạng Hiển thị của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là cung cấp một số thông tin đầu vào. Người dùng có thể nhập thông tin gì trong Chiến dịch hiển thị thông minh ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến dịch hiển thị thông minh sử dụng công nghệ tự động hóa hoàn toàn để tối ưu hóa và tự động hóa hầu hết các khía cạnh của chiến dịch trong Mạng Hiển thị của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là cung cấp một số thông tin đầu vào. Người dùng có thể nhập thông tin gì trong Chiến dịch hiển thị thông minh ?

  • Số chuyển đổi tối đa
  • Tất cả các kênh họ muốn nhắm mục tiêu
  • Giá thầu từ khóa và công cụ sửa đổi
  • Những hình ảnh họ muốn sử dụng

Câu trả lời đúng là: Những hình ảnh họ muốn sử dụng

.

.

.

.

Câu hỏi khác: Chiến dịch Hiển thị thông minh sử dụng tính năng tự động hóa hoàn toàn để tối ưu hóa và tự động hóa gần như tất cả các khía cạnh của Chiến dịch hiển thị của bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là cung cấp một vài đầu vào. Người dùng có thể nhập gì vào Chiến dịch hiển thị thông minh?

Chiến dịch Hiển thị thông minh sử dụng tự động hóa hoàn toàn để tối ưu hóa và tự động hóa gần như tất cả các khía cạnh của Chiến dịch hiển thị của bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là cung cấp một vài đầu vào. Người dùng có thể nhập gì vào Chiến dịch hiển thị thông minh?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095