Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) chỉ có sẵn cho:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) chỉ có sẵn cho:

  • tài khoản đang sử dụng thanh toán trả trước
  • các chiến dịch nhắm mục tiêu đến Mạng hiển thị của Google
  • tài khoản sử dụng đô la Mỹ cho đơn vị tiền tệ thanh toán
  • các chiến dịch nhắm mục tiêu đến các trang web của đối tác tìm kiếm

Câu trả lời đúng là: các chiến dịch nhắm mục tiêu đến Mạng hiển thị của Google

Giải thích: Đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) chỉ có sẵn cho các chiến dịch nhắm mục tiêu đến Mạng hiển thị của Google. Đặt giá thầu CPM có nghĩa là bạn trả tiền dựa trên số lần hiển thị (số lần quảng cáo của bạn được hiển thị) mà bạn nhận được trên Mạng hiển thị của Google.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/google-ads/answer/6310

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095