Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào cho phép các nhà quảng cáo xem trang web nào đã giới thiệu khách truy cập với thời gian trên trang web nhiều nhất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào cho phép các nhà quảng cáo xem trang web nào đã giới thiệu khách truy cập với thời gian trên trang web nhiều nhất?

  • Công cụ lập kế hoạch hiển thị
  • Google Analytics
  • Công cụ lập kế hoạch quảng cáo
  • Công cụ lập kế hoạch từ khóa

Đáp án đúng là: Google Analytics

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095