Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn tạo danh sách tiếp thị lại dựa trên hành trình của khách hàng qua trang web của bạn để bạn có thể nhắm mục tiêu họ với các giá thầu hoặc quảng cáo khác nhau. Danh mục nào mô tả những người dùng đã truy cập trang chủ của bạn

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn tạo danh sách tiếp thị lại dựa trên hành trình của khách hàng qua trang web của bạn để bạn có thể nhắm mục tiêu họ với các giá thầu hoặc quảng cáo khác nhau. Danh mục nào mô tả những người dùng đã truy cập trang chủ của bạn

  • Khách truy cập trang sản phẩm
  • Người chuyển đổi trong quá khứ
  • Khách truy cập trang danh mục
  • Khách truy cập trang chủ

Câu trả lời đúng là: Khách truy cập trang chủ

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095