Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jackie là nhà quảng cáo muốn tiếp cận mọi người bằng cách sử dụng cả tiếp thị lại và Quảng cáo danh sách sản phẩm. Chiến lược nhắm mục tiêu tốt nhất cho cô ấy là gì

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jackie là nhà quảng cáo muốn tiếp cận mọi người bằng cách sử dụng cả tiếp thị lại và Quảng cáo danh sách sản phẩm. Chiến lược nhắm mục tiêu tốt nhất cho cô ấy là gì

  • Tạo một nhóm quảng cáo được nhắm mục tiêu đến cả tiếp thị lại và Mua sắm
  • Tạo chiến dịch tiếp thị lại và chiến dịch Mua sắm riêng biệt
  • Tạo chiến dịch tiếp thị lại và mua sắm kết hợp
  • Tạo hai nhóm quảng cáo: một nhóm nhắm mục tiêu đến tiếp thị lại và nhóm kia nhắm mục tiêu đến Mua sắm

Đáp án đúng là: Tạo chiến dịch tiếp thị lại và chiến dịch Mua sắm riêng biệt

Giải thích : Điều này thuộc về phương pháp cấu trúc chiến dịch tốt nhất.

Tổ chức các chiến dịch và nhóm quảng cáo của bạn khi bạn tạo chúng. Việc tổ chức lại tài khoản của bạn sau khi bạn đã tạo một số chiến dịch và nhóm quảng cáo sẽ xóa sạch tất cả dữ liệu có giá trị mà bạn đã tích lũy, có thể ảnh hưởng đến cách quảng cáo của bạn hoạt động.
Khi bạn cần sử dụng một bộ cài đặt chiến dịch khác (ví dụ: nhắm mục tiêu theo ngân sách hoặc vị trí), hãy tạo một chiến dịch riêng biệt. Ví dụ: nếu bạn bán quần áo, bạn có thể muốn đặt ngân sách cho áo sơ mi và một ngân sách khác cho quần. Trong trường hợp này, bạn nên tạo một chiến dịch cho áo sơ mi và một chiến dịch khác cho quần.
Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/adwords/answer/6372655

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095