Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo nên thực hiện bước nào để loại trừ danh mục nhạy cảm bằng công cụ xác minh được hỗ trợ của bên thứ ba?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo nên thực hiện bước nào để loại trừ danh mục nhạy cảm bằng công cụ xác minh được hỗ trợ của bên thứ ba?

  • Liên hệ với bộ phận hỗ trợ với danh sách các danh mục cần được loại trừ bằng cách sử dụng dịch vụ xác minh của bên thứ ba cụ thể
  • Tải các danh mục lên hệ thống Xác minh của Campaign Manager
  • Triển khai thẻ theo dõi với pixel 1 × 1 gọi hệ thống xác minh của bên thứ ba
  • Chọn bên thứ ba được tích hợp từ “Dịch vụ xác minh khác” trong nhắm mục tiêu An toàn thương hiệu

Câu trả lời đúng là: Chọn bên thứ ba được tích hợp từ “Dịch vụ xác minh khác” trong nhắm mục tiêu An toàn thương hiệu

Giải thích: Bạn có thể sử dụng công nghệ xác minh của bên thứ ba để thực thi các ngưỡng an toàn thương hiệu cho các lần hiển thị mà bạn mua. Bạn có thể tìm cài đặt xác minh trước giá thầu của bên thứ ba trong Nhắm mục tiêu và sau đó là An toàn thương hiệu.

Các nhãn nội dung kỹ thuật số và danh mục nhạy cảm có thể bị loại trừ khỏi nhà quảng cáo. Sử dụng các loại trừ này để giúp đặt mức nhắm mục tiêu phù hợp với thương hiệu sẽ áp dụng cho tất cả các chiến dịch, đơn đặt hàng quảng cáo và mục hàng hiện tại và tương lai.

Đây là cách thực hiện:

  • Điều hướng đến Nhà quảng cáo, sau đó là Cài đặt và sau đó là Nhắm mục tiêu.
  • Nhấp vào Chỉnh sửa để mở rộng tiêu chí nhắm mục tiêu và thực hiện thay đổi.
  • Nhấp vào để lưu.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/3032915

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095