Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm thế nào để một trang web có thể bị đưa vào danh sách đen từ việc mua phương tiện truyền thông của nhà quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm thế nào để một trang web có thể bị đưa vào danh sách đen từ việc mua phương tiện truyền thông của nhà quảng cáo?

  • Sử dụng báo cáo thành phần đối tượng và loại trừ đối tượng truy cập trang web đó
  • Xác định các cụm từ chính của trang web và sử dụng chúng trong nhắm mục tiêu loại trừ từ khóa
  • Thêm URL vào trường URL của nhà quảng cáo
  • Thêm URL vào kênh được chỉ định cho nhắm mục tiêu kênh loại trừ của nhà quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Thêm URL vào kênh được chỉ định cho nhắm mục tiêu kênh loại trừ của nhà quảng cáo

Giải thích: Loại trừ: Đây là cách sử dụng kênh làm danh sách các nhà xuất bản đặt trước, có thể loại trừ mà bạn không muốn quảng cáo của mình phân phát. Nếu bạn loại trừ một vị trí ở cấp nhà quảng cáo, bạn không thể bao gồm vị trí đó ở cấp nhóm quảng cáo. Bạn có thể loại trừ các vị trí bổ sung ở cấp nhóm quảng cáo.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/2717490

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095