Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các mục hàng bị ảnh hưởng như thế nào khi người dùng chỉnh sửa tùy chọn nhắm mục tiêu mặc định đối với thứ tự chèn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các mục hàng bị ảnh hưởng như thế nào khi người dùng chỉnh sửa tùy chọn nhắm mục tiêu mặc định đối với thứ tự chèn?

  • Các mục hàng mới kế thừa nhắm mục tiêu mặc định mới và các mục hàng hiện tại kế thừa các chỉnh sửa cho nhắm mục tiêu theo địa lý mặc định
  • Các chi tiết đơn hàng mới và hiện tại kế thừa tính năng nhắm mục tiêu theo thứ tự chèn mới
  • Các mục hàng hiện tại và mới áp dụng nhắm mục tiêu mặc định ban đầu
  • Các mục hàng hiện tại không bị ảnh hưởng và các mục hàng mới kế thừa nhắm mục tiêu mặc định mới

Câu trả lời đúng là: Các mục hàng hiện tại không bị ảnh hưởng và các mục hàng mới kế thừa nhắm mục tiêu mặc định mới

Giải thích : Nhắm mục tiêu mặc định chỉ ảnh hưởng đến các mục hàng mới và không thể được sử dụng để thay đổi nhắm mục tiêu của bất kỳ mục hàng hiện có nào. Không thể chỉnh sửa tập hợp nhắm mục tiêu cho nhà quảng cáo trong các chiến dịch, đơn đặt hàng quảng cáo hoặc mục hàng. Bạn phải quay lại nhà quảng cáo để chỉnh sửa các cài đặt nhắm mục tiêu này. Việc nhắm mục tiêu này sẽ không ảnh hưởng đến các mục hàng mặc định cho các giao dịch đảm bảo có lập trình.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/2948712

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095