Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi tạo các mục hàng video mới, 2 phương pháp thực thi nào giúp tiết kiệm thời gian?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi tạo các mục hàng video mới, 2 phương pháp thực thi nào giúp tiết kiệm thời gian?

  • Chuyển đổi mục hàng hiển thị thành mục hàng video, sau đó thực hiện các điều chỉnh nội tuyến đối với nhắm mục tiêu
  • Sử dụng báo cáo thành phần đối tượng, sau đó loại trừ đối tượng truy cập trang web đó
  • Sao y mục hàng video, sau đó thực hiện chỉnh sửa hàng loạt đối với nhắm mục tiêu
  • Sử dụng Tệp dữ liệu có cấu trúc để tải lên hàng loạt mục hàng video mới

Các câu trả lời đúng là: Sao y mục hàng video, sau đó thực hiện chỉnh sửa hàng loạt đối với nhắm mục tiêu và Sử dụng Tệp dữ liệu có cấu trúc để tải lên hàng loạt mục hàng video mới

Giải thích: Có hai phương pháp để tiết kiệm thời gian thực hiện. Chỉ cần tạo một mục hàng video trùng lặp và thực hiện các chỉnh sửa hàng loạt. Một phương pháp khác là tải lên hàng loạt mục hàng video mới bằng cách sử dụng tệp dữ liệu cấu trúc.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095