Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo nên cân nhắc các yếu tố nào khi quyết định sử dụng chiến lược giá thầu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo nên cân nhắc các yếu tố nào khi quyết định sử dụng chiến lược giá thầu?

  • Mức độ phức tạp của hành trình của người dùng, hiệu suất và các phiên đấu giá
  • Kết quả, vị trí được nhắm mục tiêu và lịch sử mua
  • Lịch quảng cáo và ngân sách
  • Lịch sử tìm kiếm của khách hàng, cạnh tranh và chuyển đổi
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095