Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hành trình của khách hàng ngày nay đã và đang trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi nhà quảng cáo cần có một chiến lược đặt giá thầu đặc biệt. Vì vậy, Google đã đưa ra giải pháp là tính năng đặt giá thầu tự động. Tính năng đặt giá thầu tự động đem lại lợi ích cho nhà quảng cáo bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hành trình của khách hàng ngày nay đã và đang trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi nhà quảng cáo cần có một chiến lược đặt giá thầu đặc biệt. Vì vậy, Google đã đưa ra giải pháp là tính năng đặt giá thầu tự động.
Tính năng đặt giá thầu tự động đem lại lợi ích cho nhà quảng cáo bằng cách nào? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Cho phép nhà quảng cáo chỉ đặt giá thầu cho các lượt nhấp từ một nhóm người tiêu dùng cụ thể.
  • Điều chỉnh giá thầu theo từng phiên đấu giá cụ thể để tăng xác suất chuyển đổi.
  • Đảm bảo chi phí chuyển đổi thấp hơn cho các nhà quảng cáo.
  • Cho phép nhà quảng cáo chỉ phân phát quảng cáo vào những thời điểm cụ thể.
  • Sử dụng công nghệ máy học để đặt giá thầu, giúp tiết kiệm thời gian.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095