Rule #1: Life is supposed to be fun!

Amanda sử dụng “Tạo sức ảnh hưởng để khách hàng cân nhắc” làm mục tiêu tiếp thị cho chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google. Phương án nhắm mục tiêu nào phù hợp với chiến dịch của Amanda?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Amanda sử dụng “Tạo sức ảnh hưởng để khách hàng cân nhắc” làm mục tiêu tiếp thị cho chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google.
Phương án nhắm mục tiêu nào phù hợp với chiến dịch của Amanda?

  • Đối tượng có ý định tùy chỉnh, Đối tượng tương tự, Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh
  • Đối tượng đang cân nhắc mua hàng, Đối tượng chung sở thích, Đối tượng tương tự
  • Đối tượng có ý định tùy chỉnh, Đối tượng tương tự, Đối tượng chung sở thích
  • Đối tượng đang cân nhắc mua hàng, Đối tượng có ý định tùy chỉnh, Đối tượng tương tự
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095