Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo khai thác lợi ích từ Think with Google như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo khai thác lợi ích từ Think with Google như thế nào?

  • Think with Google có thể hỏi trực tiếp khán giả xem ý tưởng của bạn có đang đi đúng hướng hay không.
  • Hãy suy nghĩ với Google có thể khám phá những câu hỏi hàng đầu mà đối tượng mục tiêu của họ đang hỏi.
  • Hãy suy nghĩ với Google có thể tìm thấy danh pháp phù hợp của các truy vấn tìm kiếm thịnh hành.
  • Think with Google có thể duyệt qua các nghiên cứu điển hình cho thấy các chiến dịch quảng cáo trước đây đã thành công như thế nào.

Câu trả lời đúng là: Think with Google có thể duyệt qua các nghiên cứu điển hình cho thấy các chiến dịch quảng cáo trước đây đã thành công như thế nào.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095