Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai sự kiện nào tạo ra lượt ghé qua cửa hàng cho chiến dịch TrueView cho hành động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai sự kiện nào tạo ra lượt ghé qua cửa hàng cho chiến dịch TrueView cho hành động?

  • Người dùng đã mua một sản phẩm trước đây và đã ghé thăm địa điểm cửa hàng trong vòng 30 ngày.
  • Người dùng đã nhấp vào một phần tử của quảng cáo và vào vị trí cửa hàng trong vòng 30 phút.
  • Người dùng đã xem 30 giây quảng cáo và ghé thăm vị trí cửa hàng trong vòng 10 ngày.
  • Người dùng đã xem 10 giây quảng cáo và ghé thăm vị trí cửa hàng trong vòng 30 ngày.
  • Người dùng đã nhấp vào một phần tử của quảng cáo và vào vị trí cửa hàng trong vòng 30 ngày.

Câu trả lời đúng là: Người dùng đã xem 10 giây quảng cáo và ghé thăm vị trí cửa hàng trong vòng 30 ngày. và Người dùng đã nhấp vào một phần tử của quảng cáo và vào vị trí cửa hàng trong vòng 30 ngày.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095