Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể tìm thấy loại dữ liệu nào khi chạy một cuộc thử nghiệm quảng cáo bằng cách dùng Đòn bẩy thương hiệu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể tìm thấy loại dữ liệu nào khi chạy một cuộc thử nghiệm quảng cáo bằng cách dùng Đòn bẩy thương hiệu?

  • Các tùy chọn phân phối tùy chỉnh, vị trí đặc biệt và giá trị quảng cáo
  • Giá trị chuyển đổi của mọi quảng cáo, xếp hạng của nó trong số những quảng cáo khác và tỷ lệ giảm
  • Ghi chú về những khiếm khuyết và biến thể của mỗi quảng cáo được tạo ra từ kết quả
  • Tác động của mỗi quảng cáo đối với nhận thức về thương hiệu, sự cân nhắc và truy lại quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Tác động của mỗi quảng cáo đối với nhận thức về thương hiệu, sự cân nhắc và truy lại quảng cáo

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095