Rule #1: Life is supposed to be fun!

Người xem có thể bỏ qua việc xem quảng cáo TrueView trong luồng sau khi:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Người xem có thể bỏ qua việc xem quảng cáo TrueView trong luồng sau khi:

  • 10 giây
  • 2 giây
  • 5 giây
  • 7 giây

Câu trả lời đúng là: 5 giây

Giải thích: Quảng cáo video của bạn phát trước, trong hoặc sau các video khác. Sau 5 giây, người xem có tùy chọn để bỏ qua quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095